Stakroge

2 minus 1 vej på Borgergade gennem Stakroge

Nu er vejen gennem Stakroge ved at finde sin form.

Afstribningen til 2-1 vejen gennem byen bliver dog først lavet i det nye år. Indtil da må trafikanterne væbne sig med tålmodighed.

De to brolæggere Jan og Morten er ved at være færdige med de sidste opkørsler. Der skal laves en forbedring ved en af chikanerne i den vestlige del, da billisterne kommer helt op på fortovet for at undgå dem.

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 28. oktober besluttet at der etableres en 2 minus 1 vej i Borgergade i Stakroge. Den nuværende hastighed fastholdes på 50 km/t.

Se den sammenskrevne tekst her:

Sagsfremstilling

 På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. april 2019 pkt. 72 blev det besluttet, at etablere nogle nye og forbedret hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af nye byporte og hævede flader i Borgergade, Stakroge.

Der foreligger nu supplende forslag til etablering af en 2 minus 1 vej i Borgergade, Stakroge suppleret med en skiltet hastighed på 40 km/t.

Forvaltningen anbefaler, at der etableres en 2 minus 1 vej i Borgergade, og at den skiltede hastighed ændres fra 50 km/t til 40 km/t.

Projektets endelige udformning er udviklet sammen med Stakroge Borgerforening og i den forbindelse har borgerforeningen ønsket, at gaden gennem byen ændres til en 2 minus 1 vej i lighed med vejene gennem Feldborg og Kollund. Samtidig ønskes den skiltede hastighed ændret fra 50 km/t til 40 km/t. Projektforslaget er vedlagt som bilag.

Erfaringerne med 2 minus 1 veje i Feldborg og Kollund har vist at hastigheden bliver reduceret og trygheden for cyklisterne øges.

Politiet har godkendt projektet.