Aktivitetshuset Mænds Mødesteder

God start på året for Mænds Mødesteder.

Mænds mødesteder er startet godt på det nye år. Der er planlagt ture ud af huset, hvor man starter med at se Akvædukten i Skarrild og det nye forløb af Karstoft å gennem Skarrildhus lørdag den 8. februar. Der bliver andre arrangementer ud i naturen, lige som der planlægges nogle motionstiltag.   Værkstedet er stadig Mere..

Aktivitetshuset

Friluftscenen klar til brug.

Friluftscenen i Byparken ved Aktivitetshuset har allerede være i brug som tumleplads for de besøgende institutioner. Nu er tilskuerpladserne ved at være begroet med græs, så man fra foråret kan benytte stedet som egentlig scene med tilskuerpladser. Byens borgere og gæster kan frit afholde arrangementer. Vil man være sikker på, at arealet og øvrige faciliteter Mere..

Aktivitetshuset Nyheder

Aktivitetshuset afholder Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde. Aktivitetshuset i Stakroge afholder repræsentantskabsmøde den 27. februar 2020 kl. 19.00 i Aktivitetshusets lokaler. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Indkomne forslag. Herunder valg. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelt. Indkomne forslag kan ses på Aktivitetshusets hjemmeside aktivstakroge.dk fra den 11. februar.        Mere..

Danske Seniorer Stakroge

Danske Seniorer Stakroge inviterer alle til vinterfest

  Danske Seniorer Stakroge inviterer til vinterfest i Stakroge Beboer- og Kulturhus fredag den 31. januar kl. 18:00 til 24:00. Alle er velkomne  – unge som ældre mød op og lad os få en festlig aften, med en dejlig middag, dans og god musik. Musik ved Ernst Larsen   Entre, spisning og musik: Pris 195,- Mere..

Begivenhed Sdr.Felding

Historiefortælling fra kirkegården

Hvilken historie fortæller de døde? Kirkegårdenes gravminder er fulde af symbolik og blot ved at gå en tur på kirkegårdene kan man se, hvordan et sogn har udviklet sig. ÆldreSagen Aaskov inviterer til et spændende foredrag med historiefortællinger fra kirkegården.  Det foregår i Alhuset , Kastanjealle 27 i Kibæk tirsdag  den 21. januar kl. 19.00 Mere..

Stakroge

Tilbud til det lokale erhvervsliv.

Der har tidligere været bragt en artikel om erhverv i landsbyerne, hvor det lidt provokerende blev fremført: Hvis landsbyerne skal overleve, så drop ‘det gode liv’ og sats på erhverv StakrogeInfo skal ikke opfordre de lokale foreninger til at droppe de mange aktiviteter, der er med til at skabe det gode liv, der er kendetegnende Mere..

Mænds Mødesteder

Mænds Mødesteder nu forening og klar til det nye år.

Mænds Mødesteder i Stakroge er nu klar efter juleferien. I det nye år bliver der mødeaften hver onsdag i lige uger. Den førte mødeaften er den 8. januar, hvor man mødes kl. 19.00 i Aktivitetshusets multirum. Der er værkstedsarbejde onsdage i ulige uger kl. 10.00 -12.00. Første gang i det nye år er 15. januar. Mere..

SMS klubben

Årets nytårs march.

Stakroge Motion og Samvær har måske startet en ny tradition med en motionstur den 1. januar. Der er lagt 4 ruter fra 2 km. til 6,6 km, som man kan gå, løbe eller cykle. 15 af byens borgere tog imod tilbuddet og gennemførte en af ruterne i det friske vejr. Bagefter var der hyggeligt samvær Mere..

Lokal Politik Stakroge

Årets nytårskur

På årets første dag blev der afholdt nytårskur i Hytten ved Aktivitetshuset i Stakroge. Carl Otto Daniel, der havde inviteret til arrangementet, gjorde opmærksom på, hvor vigtigt det er, at man taler med hinanden og ikke om hinanden og at der er overensstemmelse med det man siger og det man gør. 30 borgere havde taget Mere..