Aktivitetshuset Mænds Mødesteder

God start på året for Mænds Mødesteder.

Mænds mødesteder er startet godt på det nye år. Der er planlagt ture ud af huset, hvor man starter med at se Akvædukten i Skarrild og det nye forløb af Karstoft å gennem Skarrildhus lørdag den 8. februar. Der bliver andre arrangementer ud i naturen, lige som der planlægges nogle motionstiltag. Værkstedet er stadig ved Mere..

Aktivitetshuset

Friluftscenen klar til brug.

Friluftscenen i Byparken ved Aktivitetshuset har allerede være i brug som tumleplads for de besøgende institutioner. Nu er tilskuerpladserne ved at være begroet med græs, så man fra foråret kan benytte stedet som egentlig scene med tilskuerpladser. Byens borgere og gæster kan frit afholde arrangementer. Vil man være sikker på, at arealet og øvrige faciliteter Mere..

Aktivitetshuset Nyheder

Aktivitetshuset afholder Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde. Aktivitetshuset i Stakroge afholder repræsentantskabsmøde den 27. februar 2020 kl. 19.00 i Aktivitetshusets lokaler. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Indkomne forslag. Herunder valg. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelt. Indkomne forslag kan ses på Aktivitetshusets hjemmeside aktivstakroge.dk fra den 11. februar.        Mere..

Aktivitetshuset

Glædelig jul og godt nytår

Aktivitetshuset ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår. Tak til alle; foreninger, institutioner og private, der har benyttet Aktivitetshuset og Byparken i det forløbne år. Tak til vore støttere og samarbejdspartnere. Det er glædeligt at se, at faciliteterne bliver så godt benyttet og at så mange har glæde og gavn af at komme Mere..

Aktivitetshuset Mænds Mødesteder Uncategorized

Stiftende Generalforsamling

Mænds Mødesteder Stakroge    Afholder man et stiftende Generalforsamling d.4 December kl. 19:00 i Aktivitetshuset De nuværende medlemmer har brugt en par onsdag aftnerne på  hvordan Mænds Mødesteder Stakroge skal organisere sig. Der er blevet udarbejdet en sæt vedtægter som vil blive gennemgået d.4 december. hvorefter der kan vælges en bestyrelse. Husk at Mænds Mødesteder Mere..