Aktivitetshuset

Friluftscenen klar til brug.

Friluftscenen i Byparken ved Aktivitetshuset har allerede være i brug som tumleplads for de besøgende institutioner.

Nu er tilskuerpladserne ved at være begroet med græs, så man fra foråret kan benytte stedet som egentlig scene med tilskuerpladser.

Byens borgere og gæster kan frit afholde arrangementer. Vil man være sikker på, at arealet og øvrige faciliteter er ledige, kan man kontakte husets pedel.

Hvis et arrangement kræver tilladelse fra myndighederne, skal man naturligvis samarbejde med Aktivitetshuset, så det bliver til glæde for alle.