Lokal Politik

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitik

Her kan du læse om Herning Kommunes politik for landdistrikter.

Politikken omfatter byrådets strategi og mål for udviklingen i landdistrikterne. Den er lavet på baggrund af et forslag fra Landsbykontaktudvalget i Herning Kommune.

Politikken fokuserer især på:

  1. at kommunen og de mindre bysamfund skal arbejde i samme retning
  2. at det offentlige skal være med til at sikre landsbyernes og landområdernes udvikling fremover
  3. lokale initiativer med kommunal opbakning
  4. gode muligheder for at bygge boliger og erhvervsejendomme i de mindre byer
  5. let adgang til naturoplevelser og det åbne land
  6. at de enkelte bysamfunds positive særpræg skal videreudvikles
  7. at den kollektive trafik skal medvirke til, at landsbyerne ikke isoleres
  8. markedsføring

Herning Kommunes landdistriktspolitik.

Læs mere herunder:

Politikken er fra 2011.

Kilde. Herning Kommunes Hjemmeside
 https://politik.herning.dk/alle-vores-politikker/by-og-landpolitikker/landdistriktspolitik