Aktivitetshuset GeneralForsamlinger

Repræsentantskabsmøde

Indkomne forslag kan ses her på StakrogeInfo fra den 11. februar.

Fra Bestyrelsen

bestyrelsen foreslår som Dirigent : Carl Otto Daniel.

Bestyrelsen foreslår som referent:  Conny Arreborg.

Bestyrelsen foreslår til revisor: Carl Otto er på valg og han modtager gerne genvalg.

Bestyrelsen