Genbrugspladsen

Skal Stakroge Genbrug overleve?

Stakroge Info erfarer, at Teknik- og Miljøudvalget på sit møde den 2. december under punkt 200 vil drøfte fremtiden for genbrugspladserne i kommunen.

Der er forskellige forslag vedr. Stakroge Genbrug. Se dem på kommunens hjemmeside.

Bestyrelsen har nærlæst det materiale, som Teknik- og Miljøudvalget har fået forelagt og har indsendt nogle kommentarer. Hallen, der blev opført i 2013, bliver f. eks. betegnet som gammel.

Bestyrelsen for Stakroge Genbrug har reageret på det oplyste i dagsordenen, idet bestyrelsen ikke har indgået nogen aftale og ikke gør det, inden borgerne er blevet spurgt.

Bestyrelsen forventer en positiv tilbagemelding, når udvalget har holdt møde. Den nuværende ordning er god for miljøet, kommunen og brugerne.

https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/politiske-udvalg/teknik-og-miljoeudvalget/teknik-og-miljoeudvalgets-dagsordner-og-referater/agenda?agenda=02-12-2019/Dagsorden(ID1862)/dagsorden.xml