Genbrugspladsen Stakroge

Stakroge Genbrug ordinær generalforsamling udsat.

Bestyrelsen for Stakroge Genbrug har besluttet, at den indkaldte generalforsamling udsættes indtil videre, på grund af corona situationen.

Stakroge Genbrug har indkaldt til ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts kl. 19.00 i Aktivitetshuset.

Dagsordenen er i følge vedtægterne.

Genbrugspladsen har på det seneste været i kommunens søgelys, hvilket er endt ud med et godt resultat. Herning Kommune har tilbudt samarbejde på mange områder. Det arbejdes der videre på, så det kan komme de mange brugere til gode.

Det er også op tale, at løfte kravet til sorteringen, så genbrugspladsen ikke risikerer at sakke bagud i forhold til de stadig større krav. Det kommer til at kræve mere og bedre uddannelse af de frivillige passere, så brugerne kan forvente bedre orientering og bedre kontrol. Alt, der kan modtages af de kommunale ordninger, vil fremover blive afvist på pladsen. Storskrald kan hentes og farligt affald skal afleveres gennem husstandens miljøkasse.

Så mød op på generalforsamlingen og hør nærmere om, hvordan det skal være fremover.