Genbrugspladsen

Uændret drift og serviceniveau på Stakroge Genbrug.

Et typisk Stakroge billede, hvor frivillige arbejder med et projekt uanset vejret og andre forhindringer.

Billedet er fra 2013, da den nye hal blev opført.

Herning Kommune har gennemgået alle kommunens genbrugspladser for at lave en samlet oversigt over pladsernes fremtidige drift.

Stakroge Genbrug havde forud for mødet indsendt materiale, for at sikre, at alle relevante oplysninger kom med i behandlingen af sagen.

Sagen blev behandlet på mødet i Teknik og Miljøudvalget den 2. december 2019, hvor udvalget besluttede, at Stakroge Genbrug også fremover kan drive genbrugspladsen.

Beslutningen lyder således:

Stakroge Genbrugsplads:

Uændret drift og serviceniveau. Forvaltningen fortsætter dialogen med Stakroge Genbrug.

Samtidig besluttede udvalget, at dialogen mellem Stakroge Genbrug og Herning Kommune, Genbrug og Affald skal fortsætte, så man sammen kan finde de økonomisk bedste løsninger for afsætning af affaldet og afstemme forventninger til drift, vedligeholdelse, regnskab mm.

Det forventes, at der i løbet af januar bliver et møde med kommunen.