Stakroge

Stakroges hjerteløbere

En af Stakroges hjerteløbere, Ronnie Pedersen fortalte onsdag aften om hjerteløber ordningen. Der var mødt 11 interesserede op. Der var en god orientering og der var stor spørgelyst.

Ronnie Pedersen fortalte om sin erfaring, hvor han som ny hjerteløber har været tilkaldt to gange i det halve år, han har været tilmeldt ordningen. Der blev orienteret om hvordan ordningen fungerer, hvordan man tilkaldes og hvordan man kan hjælpe.

Der er 4 – 5 fra Stakroge, der er tilmeldt ordningen. Det blev aftalt, at man skal udbrede kendskabet til det at være hjerteløber. Tiden er vigtig ved hjertestop, så der er brug for flere løbere og også gerne en ekstra hjertestarter. Man bliver kun tilkaldt, hvis man opholder sig indenfor 2,5 km. fra hvor behovet er. På en uheldig dag kan alle være for langt væk. Når hjertestarteren har været i brug, kan der gå op til to uger, inden den igen kan klarmeldes.

Ronnie Pedersen fortalte, at det går mere end 20 minutter, inden der kan komme en ambulance. I de to tilfælde, har han oplevet er akutbilen kommer lidt efter ambulancen og i det ene tilfælde, hvor helikopteren var tilkaldt, gik der yderlig nogen tid inden den landede.

Det blev understreget, at alle kan blive hjerteløbere og alle kan hjælpe. Ronnie Pedersen fortalte, at fagfolkene viser hjerteløberne respekt og at de giver sig tid til at tale med dem, når situationen er afklaret. Han finder tillige, at det har betydning af hjerteløberne har mulighed for at samles og tale sammen.

Nu bliver der orienteret på de sociale medier, hvor man opfordres til at tilmelde sig ordningen. Så snart der er samlet en passende flok, vil der blive forsøgt at gennemføre et kursus i livredende førstehjælp.