Beboerhuset Lokal Historie

Byens Beboer og Kulturhus

 

Den 31. oktober 1987 kunne daværende formand for Stakroge Beboerhus, Marthinus V Jensen hejse flaget som tegn på, at Stakroge Beboerhus var indviet.

Det var et stort øjeblik i lokalsamfundet. Udviklingen i Stakroge var blusset op, der var mange aktiviteter i foreningerne, der blev fuld udbygget på Stadion Alle. Opførelsen af beboerhuset gav borgerne deres eget samlingssted.

Forud var gået ca. 2 års lokalt arbejde for at undersøge behovet og projektere et samlingssted for borgerne i Stakroge. Borgerforeningen, pensionistforeningen og idrætsforeningen var gået sammen og nedsatte et byggeudvalg og der var i første omgang tale om at bygge en hal eller en minihal, men det blev vurderet til at være et for stort ønske for lokalsamfundet, hvorefter man koncentrerede sig om at opføre et beboerhus på 350 kvm. til ca. 850.000 kr. uden inventar

Der blev lokalt indsamlet 230.000 kr. og efter nogle overvejelser gav den daværende Åskov Kommune et tilskud på 250.000 kr. Det gamle kommunefællesskab med Sdr. Omme udmøntede sig i stor opbakning fra alle de handlende i Sdr. Omme og dens to pengeinstitutter.

Bysbarnet, Thue Stampe Jensen var arkitekt på projektet og medlem af byggeudvalget og ledede byggeriet, så der kunne holdes rejsegilde den 11. september 1987. Borgerne havde selv støbt fundamentet og klargjorde senere huset med maling m.m.

Huset lægger rum til de lokale foreningers mange arrangementer samtidig med, at det udlejes til private sammenkomster. Der er foretaget ændringer hen ad vejen og indenfor de seneste år er varmeforsyningen moderniseret, akustikken er forbedret, der er etableret teleslynge, ligesom der er foretaget løbende renovering. Senest er anretterkøkkenet blevet moderniseret ligesom adgangsforholdene er gjort handicapvenlige.

Kært barn har mange navne og huset kaldes i det daglige blot for beboerhuset. Det oprindelige navn blev Stakroge Beboerhus, men den kulturelle udviklingen nåede også til Stakroge, så huset nu er Stakroge Beboer- og Kulturhus,

Mange lokale borgere har gennem tiden lagt meget arbejde i at vedligeholde huset og hjælpe med afvikling af arrangementerne. Der har altid været en aktiv bestyrelse, der har måttet forholde sig til den skiftende anvendelse af huset og de ændrede økonomiske forhold, som har gjort sig gældende ved f. eks. kommunesammenlægningen og ændring af forenings strukturen.

Pladsen ved beboerhuset er blevet navngivet efter løberen og mangeårige medlem af Den Internationale Olympiske Komite, Niels Holst Sørensen, som er født på mejeriet i Stakroge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *