Genbrugspladsen

Stakroge Genbrug klar til nyt årti

Formand Jens Kauffmann i genbrugspladsens store hal. Stakrogeborgernes egen genbrugsplads Stakroge Genbrug er klar til 2020. Usikkerheden om genbrugspladsen er afløst af en tro på fremtiden, efter at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at pladsen fortsætter uændret. Der er lagt op til et tættere samarbejde med kommunen. Der forventes at der bliver nogle drøftelser allerede Mere..

Genbrugspladsen

Uændret drift og serviceniveau på Stakroge Genbrug.

Et typisk Stakroge billede, hvor frivillige arbejder med et projekt uanset vejret og andre forhindringer. Billedet er fra 2013, da den nye hal blev opført. Herning Kommune har gennemgået alle kommunens genbrugspladser for at lave en samlet oversigt over pladsernes fremtidige drift. Stakroge Genbrug havde forud for mødet indsendt materiale, for at sikre, at alle Mere..

Genbrugspladsen

Skal Stakroge Genbrug overleve?

Stakroge Info erfarer, at Teknik- og Miljøudvalget på sit møde den 2. december under punkt 200 vil drøfte fremtiden for genbrugspladserne i kommunen. Der er forskellige forslag vedr. Stakroge Genbrug. Se dem på kommunens hjemmeside. Bestyrelsen har nærlæst det materiale, som Teknik- og Miljøudvalget har fået forelagt og har indsendt nogle kommentarer. Hallen, der blev Mere..

Genbrugspladsen

Tak for årets indsats

Strakroge Genbrugs frivillige passere var samlet til den årlige sammenkomst, hvor man drøfter årets forløb på genbrugspladsen. Der blev sagt tak for det frivillige arbejde og orienteret om pladsens resultater i det forløbne år. Der var ros til passerne, idet der heller ikke i år har været fejlsorteringer. Bestyrelsen orienterede om, at kommunen overvejer de Mere..