Stakroge Vandværket

Det nye vandværk nu i drift

Nu kommer der vand fra Stakroges nye vandværk, som er blevet opført på Stakroge stadion på den tidligere træningsbane tæt på den eksisterende grundvandsboringen.

Stakroge vandværk og Stakroge Borger- og Idrætsforening har stået for et fælles projekt. Vandværket har erhvervet et areal på 625 kvm. hvor byens nye vandværk og en lagerhal til Stakroge Borger- og Idrætsforenings materiel er opfør sammen.

Arbejdet startede omkring 1. juli 2019, hvor der blev gravet ud til en bundfældningstank.

IMG 20190708 130940 1

Der blev ret hurtigt fundet vand, da man mødte grundvandet i en dybde på ca. 1,5 m. Det var en udfordring, men den blev løst ved, at der blev sat to kraftige pumper i gang, så tanken kunne sænkes, så den nu kun rager 70 cm. op over terrænnet.

IMG 20190808 145655

Endelig kunne der støbes sokkel.

IMG 20190813 085921 1

Bygningen er et fælles projekt, hvor Stakroge Borger- og Idrætsforeningen får lagerplads til foreningens materiel.

IMG 20190906 150511

Den 4. september 2019 kunne vandværket holde rejsegilde. Kasserer Jørgen Nielsen holdt på bestyrelsens vegne den officielle tale og takkede håndværkerne.

IMG 20191106 093842

Sidste del af byggeriet var maskinhallen til Stakroge- Borger- og Idrætsforening.

IMG 20191208 153708

Inden de afgørende prøver blev taget, blev anlægget grundigt gennemskyllet.

En af fordelene ved vandværkets placering er netop, at når skyllevand kan udledes i naturen, skal det ikke gennem et rensningsanlæg og der skal derfor ikke betales afledningsafgift.

Her kommer vandet fra redigeret

Stakroge Vandværk I/S blev stiftet den 4. februar 1936.

Det nye vandværk afløser værket, der blev opført i 1969 på Engebækvej 2. Værket er nedslidt efter de mange år og det forventes, at det bliver fjernet.

Arealet hører naturligt til ejendommen, Borgergade 51, men har egen adresse på Engebækvej. Det ses, at ejerforholdet dog tilsyneladende ikke er ført ajour i tinglysnings bøgerne.

20200210 155629

Borgerne i Stakroge kan glæde sig over, at byens nye vandværk nu er i drift. Alt er kommet på plads. Bestyelsen er kommet i mål med et godt resultat, som den kan være stolt af. De mange brugere – interessenter – skylder den frivillige bestyrelse tak for den store indsats.

Arealet omkring bygningen mangler dog stadig at blive reguleret, så det kan komme til at se helt færdigt ud.

Vandværket har noget af Danmarks bedste vand, der kræver en minimal rensningsproces, inden det kan sendes ud i hanerne. Det forventes at værket er fremtidssikret, så den kan være i drift i mange årtier.

I september 2017 var prisen 1.433.460 kr. plus moms for projektet med en bygningen på 11 x 5 m. Byggeriet startede dog først omkring den 1. juli 2019, så det bliver interessant at se, hvad den endelige pris er blevet til i forhold til det første tilbud.

Det er Stakroge Smede- og Maskinforretning ApS, der har projekteret byggeriet og har entreprisen på projektet.