SMS klubben

Generalforsamling i Stakroge Motion og Samvær

Den lokale motionsklub, Stakroge Motion og Samvær indkalder til den årlige generalforsamling torsdag den 12. december kl. 19.00 i Aktiviteshuset.

Dagsordenen er i følge vedtægterne. Bestyrelsen fortæller, at der er enkelte justeringer i vedtægterne, hvorefter de kan endeligt godkendes af Herning Kommune.

Der vil også være drøftelser om kommende projekter og nye tiltag, herunder ændring af træningsrummet.

Har man forslag, der skal på generalforsamlingen, skal det være bestyrelsen i hænde senest den 28. november.