Lokal Historie Stakroge

Genforeningsstenen i Stakroge snart 100 år.

Genforeningsstenen i Stakroge på sin oprindelige placering.

Sønderjylland blev genforenet med Danmark i 1920.

Kong Christian X

Christian X

Genforeningen blev symbolsk gennemført ved, at kong Christian X red over den nu ophævede grænse ved Frederikshøj syd for Kolding den 10. juli 1920.

Glæden ved genforeningen gav anledning til, at der mange steder blev rejst en sten til minde om den historiske begivenhed.

I Stakroge kunne man allerede den 1. januar 1921 afsløre en sten, der var blevet placeret i T-krydset ved Borgergade og Stationsvej. Stenen fandt man på en mark i nærheden af byen. Den blev slæbt til byen med menneskekraft og blev placeret på en stenhøj midt i krydset. Byens stationsforstander Møller forfattede inskriptionen og den daværende sognepræst J. L. M. Maglund afslørede stenen.

Stakroge var dengang grænse- og skelby. Den lå på grænsen mellem Sdr. Felding og Sdr. Omme sogne og dermed også mellem Ringkøbing og Vejle amter. Samtidigt markerer det også skellet, hvor de tre herreder, Nørvang, Nørre-Horne og Hammerum, mødes. Byen var delt mellem amterne og sognene, hvorfor stenen blev placeret lige på skellet.

Stakroge Borgerforening påtog sig opgaven med at vedligeholde stenen, som Slots- og Kulturstyrelsen har fredet i 2019.

Sikkert på grund af trafikken gennem byen blev genforeningsstenen flyttet  fra vejen til arealet foran Stakroge Skole på Engebækvej. Her stod den en årrække, indtil borgerforeningen flyttede den til anlægget ved Stakroge stadion på Stadion Alle 1, hvor den står i dag. En tidligere formand for borgerforeningen mener, at det var i 1996 eller 1997.

Nogle af oplysningerne stammer fra beskrivelse af Jens Ambirk.

Vejlager skrev engang i 1930 erne:

Som for at have et synligt Samlingsmærke for de mange Grænse- og Skillelinjer og samtidig faa en Mindesten for Genforeningen, rejste Byens Borgere i Fællesskab i Byens Midte, hvor de to Amts- og tre Herreds-Grænser støder sammen, en stor Stenhøj, hvori der i den øverste og største Sten, paa Forslag af Stationsforstander Møller, Stakroge, blev indhugget: . “

Til minde om Genforeningen Rejst af byens borgere 1920.

Videre skrev han:

Mindestenen og Mindehøjen er omgivet af høje, tilhugne Granitsøjler, hvori en svær Jernkæde er fæstnet.”

Tørvestakke

I de tidligere beskrivelse af Stakroge stenen fortælles i øvrigt, at byens navn formentlig betyder Afkrogene med stakkene. Her hentydes der til den isolerede placering og stakkene med tørv.

I folkemunde bliver Stakroge lidt muntert kaldt Staklyne eller Stak klyne. Det er nok ikke helt forkert, hvis betydningen er stakke af klyner, som man kalder en bestemt slags tørv. Tidligere hed byen Stakkroge.

Her er noget om baggrunden for genforeningen:

Der bliver lige nu gjort meget for at sætte fokus på begivenheden. Her set med sønderjyske øjne.

GENFORENINGEN, HVA’ RACHE DET DÆ?

GENFORENINGEN, HVA’ RACHE DET DÆ?I år er det præcis 100 år siden, at et flertal af sønderjyderne stemte sig hjem til Danmark, og grænsen blev rykket. Ringer det nogle klokker hos dig? Nytårstalen minder os om, hvorfor Genforeningen og dens temaer om grænser, identitet og historie er mere aktuelle end nogensinde før.Så godt nytår og god Genforening 2020! Læs mere om hvorfor, det rager dig på www.genforeningen2020.dk

Slået op af Genforeningen 2020 i Onsdag den 8. januar 2020