Lokal Historie

Danmarks længste privatbane

Den 31 marts 1968 kørte det sidste tog på Troldhedebanen, som blandt andet gik gennem Sandet og Stakroge.

Banen blev anlagt og taget i brug i 1917 og gik fra Troldhede til Kolding og blev kaldt Troldhede- Kolding Jernbanen. Det var Danmarks længste privatbane. Der blev senere et spor mellem Gesten og  Vejen. Banen fik heraf betegnelsen TKVJ. Hovedstrækningen fra Troldhede til Kolding var 87,9 km og Strækningen Gesten-Vejen var 9,5 km . I alt 95,4 km. Banen havde stor betydning for denne del af Jylland og var med til at binde landsdelen sammen.

Ved Stakroge station var der 294 m krydsnings- og læssespor og 136 m læssespor med fold, kartoffellager og 700 mm tørvebane med høj rampe ved briketfabrikken.

Der var en del persontransport og fra blandt andet Sandet og Stakroge blev der transporteret store mængder tørv og brunkul. Fra de to stationer og fra et såkaldte trinbræt i Kærhede, var der sidespor til tørvegravene og brunkuls bruddene.

I Stakroge var der et spor til en gård, som Odense kommune købte for at kunne skære tørv til byens indbyggere. Gården kom naturligvis til at hedde Odinsgård.

Det mest kendte sidespor blev Stakroge- Barslund Tørvebane, hvor der i perioder kunne køre tre damplokomotiver. Omkring stationerne blev der opført store briket fabrikker. Nogle steder kan man stadig ane, hvor de har ligget.

I Stakroge kan man stadig se resterne af den gamle læsserampe og fornemme sporføringen ved arealet ved det tidligere kartoffelpakhus og genbrugspladsen.

Mange af de lokale beboere kan berette om den tid, hvor banen havde stor betydning for lokalbefolkningen i det daglige. Der er mange historier om dengang man blev transporteret i skinnebussen kaldet Grisen og om biografturene, hvor biograferne havde indpasset deres spilleplan efter togplanen.

Banen havde sin storhedstid omkring verdenskrigene. Da der efter anden verdenskrig blev bedre landevejs transport, stod det klart, at banen ikke kunne overleve i længden og kommunerne bakke ud af projektet, hvor de hidtil havde været garanter.

Troldhede- Kolding Jernbanen lukkede derfor helt i 1968 og en epoke var slut.

Det aller sidste tog kørte den 31. marts fra Kolding og til Grindsted og retur, hvor driften skulle indstilles til midnat.

Man kan stadig se spor af den gamle bane flere steder i området. Mellem Sandet og Stakroge er der bevaret en lille jernbanebro ved en tidligere baneoverskæring, hvor der i dag er en form for rasteplads.

Har man interesse i at læse om den gyldne tid, kan man finde meget detaljerede beskrivelser i bogen Troldhedebanen, som i 2002 blev udgivet af Kolding Lokomotivklub KLK i anledning af 85 års dagen for banens åbning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *