GeneralForsamlinger

REPRÆSENTANTSKABSMØDE.

Aktivitetshuset  Stakroge Skole

Bestyrelsen indkalder hermed til repræsentantskabsmøde,

den. 30.06-2021 kl.19,00 på  Stakroge skole.

 

Indkaldelse og dagsorden ifølge vedtægter.

P.1.  Valg af dirigent og referent.

P.2  Bestyrelsen aflægger beretning

P.3  Fremlæggelse af regnskab.

P.4.  Behandling af indkomne forslag herunder valg til bestyrelse.

       Bestyrelsen vil høre repræsentantskabet om en video overvågning af        

       Aula, gymnastiksal og området ved grillhytten.

         Peter Arreborg ønsker at  udtræde af bestyrelsen.

         Jens Kauffmann trak sig i 2020.

        Så vi mangler 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

P.5. Valg af 1 revisor. 

P.6. Eventuelt

Med Venlig Hilsen.

Bestyrelsen.