Aktivitetshuset

Aktivitetshuset afholder Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde.

Aktivitetshuset i Stakroge afholder repræsentantskabsmøde den 27. februar 2020 kl. 19.00 i Aktivitetshusets lokaler.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag. Herunder valg.

5. Valg af revisor.

6. Eventuelt.

Indkomne forslag kan ses på Aktivitetshusets hjemmeside aktivstakroge.dk fra den 11. februar.                      

Alle er velkomne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.