SMS klubben

Stakroge Motion og Samvær investerer i nyt udstyr.

På fotoet, er det formand Gösta Juul i motionsrummet, som snart ændres og får nyt udstyr.

Stakroge Motion og Samvær, der i det daglige bliver kaldt SMS, havde torsdag indkaldt til generalforsamling i Aktivitetshusets multirum. Der var mødt 13 af foreningens 18 medlemmer, der deltog aktiv i aftenens debat.

Foreningen er i færd med at udfærdige vedtægter, der kan godkendes af kommunen. Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at komme med de sidste ændringer, så opgaven kan afsluttes. Medlemmerne kan glæde sig til, at der kommer nyt træningsudstyr og at lokalerne på et tidspunkt bliver ændret. Det er på tale at rykke motionsredskaberne ind i det tilstødende lokale og inddrage en del af gangarealet, så det i den sidste ende giver mere plads.

Bestyrelsen har kun fungeret i omkring et år. Der var enighed om, at den skal fortsætte uændret og gøre mere opmærksom på foreningens gode tilbud.

Foruden Gösta Juul, der er formand, består bestyrelsen af Jeanne N Jebsen og Lars Petersen.

Gösta Juul orienterede generalforsamlingen om bestyrelsens planer. Der blev talt om hjertestarter og måske deltagelse i Royal Side Run 2020. Samtidig er der masser af muligheder for at lave andre arrangementer med udgangspunkt i fællesskab og samvær.

Det blev besluttet at fastholde det årlige kontingent på 350 kr, så medlemsskabet stadig svarer til ca. 1 krone om dagen.

Som noget nyt blev det bestemt, at der arrangeres et nytårsløb den 1. Januar fra kl. 11 – 13. Der laves to ruter, som man enten kan løbe, gå eller måske cykle. Når løbet er slut, fortsætter dagen med nytårs kur, hvor byens borgere samles i hytten ved Aktivitetshuset til hygge, pølser og årets taler.

Medlemmerne besluttede at mødes til rengøringsdag lørdag den 11. Januar kl. 10, så lokalerne kan skinne når nytårsfortsætterne skal indfries.

Foreningen er blevet kontaktet vedrørende et fælles julearrangement for alle byens foreninger. Der kom mange positive tilkendegivelser. Det var enighed om, at det kunne blive en tiltrængt nyskabelse i 2020, efterhånden som de fleste lokale fester og juleaktiviteter er stoppet hen ad vejen.

Det var en tilfreds generalforsamling, der gav bestyrelsen gode ord med på vejen og ønskede den god held med det videre arbejde.