Nyheder Stakroge

Stakroge ny Fri Landsby

I dag indskriver Stakroge sig i den kommunale historiebog, som regionens første Fri Landsby. En landsby, hvor borgerne selv bestemmer næsten alt.

En arbejdsgruppe har i længere tid gennemgået mulighederne. Gruppen er, på den sidste dag inden påske, kommet til enighed om en ordningen som for Stakroge betyder, at man nu selv fordeler de kommunale penge indenfor genbrug, trafik og kultur og fritid. 

VELPLEJET LANDSBY OVERDRAGET TIL BORGERNE

Stakroge Genbrug har allerede indført en ny ordning med kommunen, vejene er afleveret ny-istandsatte til byen og puljen med tilskud til foreninger og huse skal borgerne fremover selv administrere og fordele pengene.

Der skal snarest udpeges en suveræn styregruppe. I andre byer har man overladt styringen til en af de store lokale foreninger.

Herning Kommune oplyser på hjemmesiden https://www.herning.dk, at man havde håbet på at kunne havde indført ordningen allerede pr. 1. januar, så den kunne følge kalenderåret. Men man ville først overdrage ansvaret til borgerne, når alt var bragt i orden eller sat i gang. Derfor var man nødt til at vente på, at naturprojektet på stadion gik i gang, de nye skraldespande blev taget i brug og vejene var blevet fejet og ikke mindst fremlægning af det store turistprojekt på Sønderbyvej.

De kommunale byggegrunde på Engebækvej er tidligere sat til salg uden mindstepris.

BESPARELSE PÅ EN MILLION KR.

Nu hvor borgerne selv står for det administrative, forventer kommunen, at der kan spares tæt på en million kr. om året. Pengene er allerede overført til byforskønnelsepuljen i Herning.

Under udvalgets arbejde med projektet er en Nord-Syd deling af byen kommet i spil; sådan som den var før kommunesammenlægningen i 1970. Nu kan valget stå mellem de tre kommuner, Herning, Billund og Ringkøbing-Skjern.

Bliver alle områder i Landsbyerne Herning Syd godkendt som Fri Landsby, opstår den 4. mulighed, at de går sammen i en ny  Aalandet kommune, hvor Skarrild allerede har bragt sig i spil som centerby.

Herning Kommune har kun ros til de lokale forhandlere, der har holdt kortene tæt til kroppen og har sikret arbejdsro. Efter påskeferien husstandsomdeles en flyer med alle oplysningerne til beboerne. Det oplyses, at der vil blive arbejdet på højtryk med konkrete forslag, der kan sættes til afstemning sammen med kommunevalget den 16. november