Genbrugspladsen

Tak for årets indsats

Strakroge Genbrugs frivillige passere var samlet til den årlige sammenkomst, hvor man drøfter årets forløb på genbrugspladsen.

Der blev sagt tak for det frivillige arbejde og orienteret om pladsens resultater i det forløbne år. Der var ros til passerne, idet der heller ikke i år har været fejlsorteringer.

Bestyrelsen orienterede om, at kommunen overvejer de fremtidige muligheder for private pladser. Flere forhold kan komme i spil, herunder pladsens fortsatte drift som en privat, lokal genbrugsplads. I den forbindelse har Herning Kommune forespurgt om mulighed for at leje eller købe pladsen.

Bestyrelsen er af den mening, at Stakroge Genbrug skal fortsætte på samme måde, som det er sket i snart 30 år. Der skal naturligvis være mulighed for at tilpasse driften, herunder vælge samme aftagere af affaldet som det fælleskommunale affaldsselskab AFLD, hvis det er et krav fra Herning Kommune.

Dette var der fuld tilslutning til hos de fremmødte.

Bestyrelsen er i dialog med teknisk forvaltning, som man forventer har forståelse for, at den lokale ordning fortsætter på baggrund af de tilladelser, der er givet.