Nyheder Oplevelse & på tur i Danmark På tur med Henning

Velkommen til Borris Skydeterræn

Borris Skydeterræn

Velkommen til Borris Skydeterræn

 

Omme Å skærer sig igennem hedelandskabet på Borris Skydeterræn

Særlige adgangsforhold

  • Hvis terrænet er lukket, fremgår det af infotavlerne på Borriskrogvej. Af sikkerhedshensyn kan det kun lade sig gøre at åbne terrænet, når der er skydefrit i mindst to dage i træk. Af hensyn til fugle- og dyrelivet er der kun åbent for offentligheden i dagtimerne. Se planlagte øvelser her.
  • Færdsel er kun tilladt på afmærkede veje og stier. På grund af risiko for at støde på forsaget ammunition, er det forbudt at bevæge sig uden for de angivne veje og stier.
  • Brug af åben ild er forbudt. I tørre perioder er brandfaren i terrænet ekstrem høj. Der skal udvises forsigtighed ved rygning, og i perioden 1.marts til 1. oktober er rygning kun tilladt i lukkede køretøjer.

 Færdsel til fods

 Færdsel på cykel

 Færdsel i motorkøretøj

 Fiskemulighed – med gyldigt fisketegn og -kort

 Mountainbikerute i terrænet

 Ridning på etablerede veje og stier

 

Der sælges fiskekort til et stykke af Omme Å.

 

Find Drifts- og plejeplanen for Borris Skydeterræn her.

 

Hvad kan jeg opleve på terrænet?

  • Naturen stortrives i Borris Skydeterræn, fordi den får lov til at passe sig selv. Landskabet ved Borris var i 1800-tallet fuldstændigt domineret af hede. I dag er det slående at se, hvordan det omkringliggende landskab er blevet omlagt til kvadratiske marker, der omslutter Borris Skydeterræn – Danmarks største sammenhængende hedeareal.
  • Der findes et væld af sjældne arter på Borris Skydeterræn, bl.a. vendehalsen, en spættefugl, der er i fare for at uddø i den danske natur. Også “den flyvende dør”, havørnen, trives og yngler i terrænet, og Europas største gnaver, bæveren, er på lejlighedsvise besøg.

Praktisk information

  • Efter anmodning kan der afholdes guidede ture for foreninger og institutioner på Borris Skydeterræn.